För att behandla ryggradsproblem använder kiropraktorn sig av ett instrument som kallas Activator ®. Detta unika handinstrument har utformats vetenskapligt för att ge en mycket specifik, varsam korrigering.

Instrumentet utför en kontrollerad, svag och snabb stöt, utan några onödiga påfrestningar för patienten.

Aktivatorns justeringar är så snabba och kontrollerade, att kroppens muskler knappast hinner göra motstånd, vilket gör korrigeringen precis och effektiv.

En av ”Aktivatormetodens” unika egenskaper är, att man kan inrikta sig exakt på den del av kroppen som förorsakar problem.