Målet att återställa ryggraden och kroppens funktioner på ett säkert och effektivt sätt har varit den viktigaste faktorn bakom utvecklingen av ”Aktivatormetoden”.

I metoden ingår speciella procedurer för att upptäcka ryggradsproblem, analysera olikheter i benlängd, fastställa mekaniska problem och testa neurologiska reflexer.
Med dessa unika analystekniker kan kiropraktorn inleda en målinriktad behandling för att återställa hela ryggens funktion.